Taksonyi lakosoknak » Taksonyi lakosoknak » Intézmények » Taksony Vezér Német Nemzetiségi Általános Iskola
Taksony Vezér Német Nemzetiségi Általános IskolaPrint This Page

Címe: 2335 Taksony, Iskola utca 3.
Drótposta: taksonyvezer@gmail.com
Telefon/Telefax: 24 477 217

Alapítvány neve: "Tanulókért, oktatásért a holnapért"

 Adószáma: 19183031-1-13

Az iskola önálló honlapja: www.taksonyvezer.hu


 Taksony Vezér Német Nemzetiségi Általános Iskola bemutatása
 

Iskolánk nevét Árpád fejedelem unokájáról, Taksony vezérről kapta.

A múlt század elején épült 9 tantermes iskola fokozatosan bővült 4, 7, és 5 tanteremmel, később egy közel 1000 négyzetméteres tornacsarnokot építettünk. Épületeinket és az aszfaltozott sportpályát egyre szépülő udvar és park veszi körül. A tanulók osztálytermi rendszerben tanulnak. Mind a huszonöt tanulócsoportnak saját tanterme van.

A kémia, fizika, technika, számítástechnika és testnevelés tárgyaknak saját szaktantermük van. Technika órán a tanulók rendelkezésére áll egy teljesen felszerelt tankonyha.A négy napközis és a három iskola otthonos csoport étkezését az iskolában kialakított melegítő konyha biztosítja.

Az iskola szemléltetőeszköz-ellátottsága jó. A tanításhoz szükséges eszközökkel rendelkezünk. A diákönkormányzat irányításával sikeresen működik az iskolarádió. Nevelő-oktató munkánkat jól kiegészíti a multimédiás terem a nyelvi laborral.

A jelenleg 608 tanulónkat 47 pedagógus neveli-oktatja.

A szakos ellátottság 100%-os, a tantestület stabil. Pedagógusaink érdeklődőek, fogékonyak az újra. Szívesen ismerkednek meg új programokkal, módszerekkel, hogy munkájukat még eredményesebben végezhessék. Tanításukban nyomon követhető az igényesség, az eredményességre törekvés, a szakmai tudás ismerete, az innováció és a tanulókért érzett felelősség.

 Iskolánkban 1952-től folyamatosan folyik német nemzetiségi nyelvoktatás. Büszkék vagyunk arra, hogy első osztálytól kezdődően valamennyi tanulónk heti 5 órában tanulja a német nyelvet. 1988-ban Pest megyében elsőként vezettük be a kéttannyelvű német nyelvoktatást, amely azóta is vonzó a környező községek tanulói számára is. Német nyelvből Pest megye bázisiskolája lettünk. Gyermekeink sikeresen szerepelnek a területi, megyei és országos tanulmányi, kulturális és sportversenyeken. Legsikeresebb gyermekeink eredményeit minden évben megjelentetjük a helyi újságban.

25 éves testvérvárosi kapcsolatunk van Henfenfeld településsel, amelyeknek legfontosabb eleme az évenkénti diákcsere. Ez jó alkalmat teremt arra, hogy gyermekeink megismerkedjenek más országok életével, szokásaival, fejlődjön beszédkészségük.

Iskolánkban 5 éve folyik hangszeres zeneoktatás a művészeti iskolán belül.

Községünk lakossága zömmel katolikus vallású. A katolikus a református és az evangelikushitoktatásnak több tíz éve biztosítunk helyiséget az iskolában.Iskolánk nyitott, a szülői értekezleteken és a fogadóórákon kívül a Taksony-napok keretében a szülők is részt vehetnek a tanítási órákon, meggyőződhetnek arról, hogyan dolgoznak egy-egy órán a tanulók és a pedagógusok. A különböző iskolai rendezvényekhez sok segítséget kapunk a szülőktől.A 8. osztály elvégzése után mindegyik gyerekünk továbbtanul, fokozatosan nő a gimnáziumba és a szakközépiskolába jelentkezők száma.Több mint 20 éve sikeresen működik a Diákönkormányzat. Jelenleg két pedagógus látja el a feladatot, külön az 1-4. és külön az 5-8 osztályokban.

Iskolai hírek
Iskolai események
© 2007. Taksony Önkormányzat. Minden jog fenntartva. Powered by Imaginative.