Működéshez kapcsolódó jogszabályokPrint This Page
MŰKÖDÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ JOGSZABÁLYOK

 
• Módszertani útmutató az iskoláztatási támogatás folyósításának felfüggesztésére vonatkozó törvényi és kormányrendeleti szint[1] szabályokhoz
• 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról (GyVT)
• 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
• 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről
• 15/ 1998. (IV. 30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről
• 235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet a gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról
• 1991. évi LXIV. Törvény a Gyermek jogairól szóló, New Yorkban, 1989. november 20-án kelt Egyezmény kihirdetéséről
• 218/1999. (XII. 28.) Korm. Rendelet az egyes szabálysértésekről
• 9/1999 (XI.24.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről
•36/2007. (XII. 22.) SZMM rendelet a gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság vizsgálatának és igazolásának részletes szabályairól
 • 321/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet a szociális szolgáltatók és intézmények működésének engedélyezéséről és ellenőrzéséről
• 259/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenység engedélyezéséről, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi vállalkozói engedélyről

• ENSZ emberi jogok 1.
• ENSZ emberi jogok 2.
• ENSZ emberi jogok 3.
• ENSZ emberi jogok 4.
• ENSZ emberi jogok 5.
• ENSZ emberi jogok 6.
• ENSZ emberi jogok 7.
• ENSZ emberi jogok 8.
• ENSZ emberi jogok 9.
• ENSZ emberi jogok 10.
• ENSZ emberi jogok 11.
• ENSZ emberi jogok 12.
• ENSZ emberi jogok 13.
• ENSZ emberi jogok 14.
• ENSZ emberi jogok 15.
• ENSZ emberi jogok 16.
• ENSZ emberi jogok 17.
• ENSZ emberi jogok 18.
• ENSZ emberi jogok 19.
• ENSZ emberi jogok 20.
• ENSZ emberi jogok 21.
• ENSZ emberi jogok 22.
• ENSZ emberi jogok 23.
• ENSZ emberi jogok 24.
• ENSZ emberi jogok 25.
• ENSZ emberi jogok 26.
• ENSZ emberi jogok 27.
• ENSZ emberi jogok 28.
• ENSZ emberi jogok 29.
• ENSZ emberi jogok 30.

Friss hírek
2015-05-01
Jogszabályi előírásnak eleget téve megkezdődött a településrendezési eszközök felülvizsgálata.


2014-07-23

Az új rendszer lényege, hogy ezentúl két kukába kell gyűjteni a hulladékot: a régi kukába a háztartási, biológiai lebomló hulladékot, a sárga fedelű kukába pedig a csomagolási hulladékot (műanyag, papír, összelapított Tetra-pack italos doboz, porcelán).


2014-02-03

Magyar Kémény Kft. tájékoztatása itt olvasható


2013-05-27

BUSPED Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. fellebbezése ügyében az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség által hozott 14/05201-20/2012. számú másodfokú döntése.

 


Események
© 2007. Taksony Önkormányzat. Minden jog fenntartva. Powered by Imaginative.