HázirendPrint This Page
HÁZIREND

 
Az intézmény neve: Taksony Önkormányzat Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat
 
Székhely: 2335 Taksony, Fő u. 85.
Telephelye: 2335 Taksony, Szent Anna tér 1.
 
A Házirend hatálybalépésének időpontja:

 
A Házirendet az intézmény  dolgozói közösen megvitatták és elfogadták 2013. február 4-én.
 
A Házirend módosításának módja:

Az érvényben lévő Házirend módosítását kezdeményezheti:
 
- az intézmény vezetője
- az intézmény dolgozói
 
A Házirend hatálya:
 
A Házirend a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat minden munkatársára és a szolgáltatást igénybe vevő kliensre vonatkozik.
 
Helyiség és területi használat
 

Hivatalos ügyek intézése az irodákban történik.
 
Kliens csak a kijelölt  helyiségben tartózkodhat.
-Szolgálatunk előtere
-Szolgálatunk két irodahelyisége
-Szolgálatunk kliensek számára kialakított mellékhelyisége
 
Az intézmény minden dolgozója és a kliensek kötelesek betartani a munka-és tűzvédelmi szabályokat és a vagyonvédelmi előírásokat. Megszegésük fegyelmi felelősséget, illetve kártérítési kötelezettséget von maga után.
 
Tűz, víz vagyonkár esetén értesítendők: az intézmény vezetője, helyettese, illetve a fenntartót, Taksony Önkormányzatát.
Az intézmény területén alkoholt fogyasztani és alkoholos állapotban megjelenni tilos!
Az intézmény épületében dohányozni tilos!

 
A szolgáltatások igénybevétele

 
Az Sztv. 65/A § (4) értelmében a családsegítő szolgálat szolgáltatása az egyén és a család számára térítésmentes.
 
Az Sztv. 93 § (1) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevétele önkéntes az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője kérelmére történik.
 
A gyermekjóléti szolgáltatás önkéntesen csak az alapellátás keretében vehető igénybe, a hatósági intézkedés alapján elrendelt ellátás kötelező.
 
Az Sztv. 94/L § (1) és a Gyvt. 15.(6) alapján a szociális ágazatban foglalkoztatottakat megilleti az a jog, hogy személyét megbecsüljék, emberi méltóságukat és személyiségi jogaikat tiszteletben tartsák, tevékenységüket értékeljék és elismerjék.
 
Panasz jog
 
Sérelem esetén mind a dolgozó mind a kliensek panasszal élhetnek az intézmény vezetőjénél Rózner Kláránál, valamint a gyermekjogi Dr. Muraköziné Dróczi Csillánál.és ellátott jogi képviselőnél Kiss Györgyinél.
 
A panaszjog gyakorlására a Gyvt. 36 § á-ban foglaltak az irányadók.
 
A házirend betartása és betartatása minden dolgozó és kliens erkölcsi és anyagi felelősség melletti kötelessége.
 
Az intézmény vezetője az önkéntesen igénybe vett ellátást megszűnteti, ha a jogosult a Házirendet súlyosan megsérti.
 
 
Taksony, 2013.február 4.

Friss hírek
2015-05-01
Jogszabályi előírásnak eleget téve megkezdődött a településrendezési eszközök felülvizsgálata.


2014-07-23

Az új rendszer lényege, hogy ezentúl két kukába kell gyűjteni a hulladékot: a régi kukába a háztartási, biológiai lebomló hulladékot, a sárga fedelű kukába pedig a csomagolási hulladékot (műanyag, papír, összelapított Tetra-pack italos doboz, porcelán).


2014-02-03

Magyar Kémény Kft. tájékoztatása itt olvasható


2013-05-27

BUSPED Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. fellebbezése ügyében az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség által hozott 14/05201-20/2012. számú másodfokú döntése.

 


Események
© 2007. Taksony Önkormányzat. Minden jog fenntartva. Powered by Imaginative.