Hatósági IrodaPrint This Page

Hatósági Iroda

A Hatósági Iroda a műszaki, általános, valamint a szociális igazgatási feladatokat látja el.

Elérhetőségek:
Telefon: +36 24/520-777
Fax: +36 24/520-770
E-mail:igazgatas@taksony.hu

Ipar -, kereskedelem, környezetvédelem, település-üzemeltetés, műszaki -, útügyi igazgatás:
Telefon:+36 24/520-773

Anyakönyv, népesség-nyilvántartás, hagyaték:
Telefon:+36 24/520-772

Szociális -, birtokvédelmi igazgatás:
Telefon:+36 24/520-782

Építéshatóság elérhetősége:
2310Szigetszentmiklós,Losonczi utca 1.

Telefon:06-24-505-544
E-mail:epiteshatosag@szigetszentmiklos.hu   

Ügyfélfogadási idő: 
Hétfő:13.00-18.00
Szerda:8.00-12.00, 12.00-16.00
Péntek:8.00-12.00

Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 1.§ (1) bekezdés szerint „az első fokú építésügyi hatósági feladatokat ellátó általános építésügyi hatóságként (a továbbiakban: első fokú építésügyi hatóság) az építmények, építési tevékenységek tekintetében a járásszékhely települési önkormányzat jegyzőjét és a fővárosi kerületi önkormányzat jegyzőjét jelöli ki. A járásszékhely települési önkormányzat jegyzőjének illetékessége a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 218/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet 1. mellékletében meghatározott településekre terjed ki.”

Taksony Építésügyi Szolgáltató Pontként működik

218/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet (9) bekezdés értelmében Építésügyi Szolgáltatási Pontként az 1. melléklet III. részében meghatározott városi és 5000 fő lakosságszám feletti települési önkormányzat a következő építésügyi szolgáltatási feladatokat látja el:

- információszolgáltatás az állampolgárok részére az építésügyi hatósági ügyintézésük elősegítése érdekében,

- az építésügyi feladatok intézéséhez az állampolgári kérelmek átvételének és továbbításának, hiánypótlás befogadásának, nyilatkozatok felvételének és továbbításának, digitalizálásának és feltöltésének biztosítása az építésügyi hatósági engedélyezési eljárást támogató elektronikus dokumentációs rendszerbe (a továbbiakban: ÉTDR),

- kérelmek papír alapon vagy elektronikus adathordozón való fogadása, szükség szerinti szkennelése és az ÉTDR-be történő feltöltésének biztosítása,

- az építésügyi hatósági eljárás illetékének és az építésügyi igazgatási szolgáltatási díjak befizetésének lehetővé tétele, továbbá

- települési önkormányzati egyéb műszaki, üzemeltetési feladatok.

Friss hírek
2015-05-01
Jogszabályi előírásnak eleget téve megkezdődött a településrendezési eszközök felülvizsgálata.


2014-07-23

Az új rendszer lényege, hogy ezentúl két kukába kell gyűjteni a hulladékot: a régi kukába a háztartási, biológiai lebomló hulladékot, a sárga fedelű kukába pedig a csomagolási hulladékot (műanyag, papír, összelapított Tetra-pack italos doboz, porcelán).


2014-02-03

Magyar Kémény Kft. tájékoztatása itt olvasható


2013-05-27

BUSPED Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. fellebbezése ügyében az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség által hozott 14/05201-20/2012. számú másodfokú döntése.

 


Események
© 2007. Taksony Önkormányzat. Minden jog fenntartva. Powered by Imaginative.