Óvodánk - általános információkPrint This Page

Óvodánk bemutatása

Taksony 6300 lakosú nagyközség, Budapesttől délre, a Duna mellett, az 510-es út mentén fekszik. Lakói részben a 22 km-re levő fővárosban, részben helyben és a környező településeken dolgoznak.

Két évszázaddal ezelőtt a falut szinte kizárólag német nemzetiségű családok lakták. Mára a beköltözések miatt a népesség erősen keveredett, de a lakosság egy része még ma is őrzi a nyelvet. Taksony németországi partnerközössége Henfenfeld, szlovákiai kapcsolata pedig Vízkelet és Taksonyfalva. Óvodánk 1946 óta működik Napköziotthonos Óvodaként. A kezdeti két csoportos intézmény 1972-ben 6 csoportosra, 1982-re 8 csoportosra, 2007-ben 9 csoportra bővült. 2008. március 17-től új épületben a Szent Anna tér 1 szám alatt üzemel, a kilenc csoport 10 csoportra bővült. Maximálisan felvehető gyermeklétszám 250 fő. Az esztétikusan kialakított óvodai környezet, a magára mindig igényes óvodapedagógus, óvodai dolgozó jó példa a gyermekek számára, a közös gyermeknevelés partnerkapcsolatok lehetőségit hordozza. A mi feladatunk, hogy ez a kapcsolat minél mélyebb, eredményesebb, gyümölcsözőbb legyen a gyermekek érdekében. Óvodánk esztétikus tárgyi környezete segíti a gyermekek és a szülők környezettudatos magatartásának kialakítását. Az egyéni bánásmód, a családgondozás, a differenciált nevelés eredményesen működik óvodánkban. A közeli általános iskolával, a gyermekorvossal, a Családsegítő központtal igyekszünk megoldani a hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatását.

A csoportok kialakításánál a homogén (egy korosztályt felölelő) csoport kialakítására törekszünk, de nem zárkózunk el szükség esetén a vegyes csoport létrehozásától sem. Szeretnénk, ha óvodánkban a gyerekek jól éreznék magukat és szülők nyugodt szívvel hagynák őket nálunk.

Programunkat úgy alakítjuk ki, hogy a gyerekek testi és szellemi fejlődését a legmesszebbmenőkig biztosítsa. Programunkban érvényesülnek az innovatív pedagógiai törekvések, ami a régi értékekre alapozva ötvöződik az új kihívások, eredmények által kialakult ismeretekkel. Munkánkban a cél eléréséhez kiemelkedő szerepet kap az érzelmi nevelés. A program kiindulási vonala a környezet megismerésére nevelés és a hagyományok ápolása. Ismereteket nyújtunk a gyerekeknek, tapasztalatok birtokába juttatjuk őket, majd ezekhez zenei, vizuális, matematikai, irodalmi fejlesztő feladatokat kapcsolunk kötetlen, kötött, 5 alkalomszerű vagy rendszeres formában. A gyerekek sokkal alaposabban megjegyzik azokat a dolgokat, amit élményszerű tapasztalatként sajátítanak el, mint amit csak hallanak. A környezettel való ismerkedés, a környezet megóvása, fejlesztése, a környezettudatos lét iránti igény kialakítása a célunk.

Büszkék vagyunk arra, hogy a szülők kérésére óvodánk német nemzetiségi óvoda lett. Minden csoportban folyik német nyelvi nevelés, de a nap bármely szakában hallhat német szót, aki hozzánk belép. Ennek biztosításához óvónőink folyamatosan képezik magukat. Programunkat „Az óvodai nevelés országos alapprogramja” és a „Nemzeti etnikai kisebbség óvodai nevelésének irányelve „alapján alakítottuk ki. A gyermekek megismerő tevékenységét veszi alapul, köré szervezzük a pedagógiai, pszichológiai feladatokat. Útmutató a gyermek egyéni fejlődési üteme.

 

 

Friss hírek
2015-05-01
Jogszabályi előírásnak eleget téve megkezdődött a településrendezési eszközök felülvizsgálata.


2014-07-23

Az új rendszer lényege, hogy ezentúl két kukába kell gyűjteni a hulladékot: a régi kukába a háztartási, biológiai lebomló hulladékot, a sárga fedelű kukába pedig a csomagolási hulladékot (műanyag, papír, összelapított Tetra-pack italos doboz, porcelán).


2014-02-03

Magyar Kémény Kft. tájékoztatása itt olvasható


2013-05-27

BUSPED Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. fellebbezése ügyében az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség által hozott 14/05201-20/2012. számú másodfokú döntése.

 


Események
© 2007. Taksony Önkormányzat. Minden jog fenntartva. Powered by Imaginative.