Gyermekjóléti szolgáltatásPrint This Page
II. GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁS

    „39.§ (1) A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a gyermek testi, lelki egészségének, családban
               történő nevelésének elősegítése érdekében

1.    a)      a gyermeki jogokról és a gyermek fejlődését biztosító támogatásokról való tájékoztatás, a  támogatásokhoz való hozzájutás segítése,
2.    b)      a családtervezési, a pszichológiai, a nevelési, az egészségügyi, a mentálhigiénés és a káros     szenvedélyek megelőzését célzó tanácsadás vagy az ezekhez való hozzájutás megszervezése,
3.    c)      a szociális válsághelyzetben lévő várandós anya támogatása, segítése, tanácsokkal való ellátása,
4.    d)      a szabadidős programok szervezése,
5.    e)      a hivatalos ügyek intézésének segítése

(2) A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében

1.    a)      a veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszer működtetése, a nem állami szervek, valamint magánszemélyek részvételének elősegítése a megelőző rendszerben,
2.    b)      a veszélyeztetettséget előidéző okok feltárása és ezek megoldására javaslat készítése,
3.    c)      az (a) pontban, valamint a 17.§ (1) bekezdésében meghatározott személyekkel és intézményekkel való együttműködés megszervezése, tevékenységük összehangolása.

(3) A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése érdekében

1.    a)      a családgondozás a családban jelentkező működési zavarok ellensúlyozására,
2.    b)      a családi konfliktusok megoldásának elősegítése, különösen a válás, a gyermekelhelyezés és a kapcsolattartás esetében,
3.    c)      az egészségügyi és szociális ellátás, valamint a hatósági beavatkozás kezdeményezése,
4.    d)      javaslat készítése a gyermek családjából történő kiemelésére, a leendő gondozási helyére vagy annak megváltoztatására.

(4) A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a családjából kiemelt gyermek visszahelyezése érdekében

1.    a)      a családgondozás biztosítása – az otthont nyújtó ellátást, illetve a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatást végző intézménnyel együttműködve – a család gyermeknevelési körülményeinek megteremtéséhez, javításához, a szülő és a gyermek közötti kapcsolat helyreállításához,
2.    b)      az utógondozás biztosítása – az otthont nyújtó ellátást, illetve a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatást végző intézménnyel együttműködve – a gyermek családjába történő visszailleszkedéséhez” (1997. évi XXXI. tv.)

Az ellátás tartalma, feltételei:
- Az ellátások igénybevétele általában önkéntes.
- Ha azonban a gyermek védelme az ellátás önkéntes igénybevételével nem biztosított, akkor törvény rendeli el az ellátás kötelező igénybevételét
- Kötelező igénybevétel esetén az ellátást csak határozat szüntetheti meg.

A jelzőlapot ide kattintva tölteheti le.

 

Friss hírek
2015-05-01
Jogszabályi előírásnak eleget téve megkezdődött a településrendezési eszközök felülvizsgálata.


2014-07-23

Az új rendszer lényege, hogy ezentúl két kukába kell gyűjteni a hulladékot: a régi kukába a háztartási, biológiai lebomló hulladékot, a sárga fedelű kukába pedig a csomagolási hulladékot (műanyag, papír, összelapított Tetra-pack italos doboz, porcelán).


2014-02-03

Magyar Kémény Kft. tájékoztatása itt olvasható


2013-05-27

BUSPED Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. fellebbezése ügyében az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség által hozott 14/05201-20/2012. számú másodfokú döntése.

 


Események
© 2007. Taksony Önkormányzat. Minden jog fenntartva. Powered by Imaginative.