Civil szervezetekPrint This Page

Dunamenti Svábok Taksonyi Baráti Köre 
Levelezési cím: 2330 Dunaharaszti, Lónyai u. 15.
Pillmayer Edit 06-20/3241-280
Wágner Mátyásné 06-24/487-046

A Dunamenti Svábok Taksonyi Baráti Köre 1991-ben alakult. Fő célja az anyanyelv, a nemzetiségi szokások és a történelmi hagyományok ápolása és megőrzése. Igyekszünk a régi sváb szokásokat a fiatal generációval is megismertetni. A baráti kör minden községi rendezvényen és ünnepségen aktívan részt vesz és segít.
Számos más sváb településen működő egyesülettel baráti kapcsolatban vagyunk.

 
 

Faluszépítő Egyesület
Tóth József
06-30/470-7682
E-mail: zsoka.nyeste@freemail.hu

2007. október 12-én, 13 taggal alakult meg a Faluszépítő Egyesület Tóth József falugondnok vezetésével. Az egyesület célja, hogy fokozatosan formálja, szépítse a természetes és az épített környezetünket, ápolja történeti emlékeinket. Feladatunk, hogy javaslatainkkal hozzájáruljunk a falu élhetőbb, vonzóbbá tételéhez. Török Marika, tanárnő vezetésével megalakult az egyesület ifjúsági tagozata is. Ők elsősorban a szűkebb környezetük, az iskola udvarának, kertjének ápolását gondozását tűzték ki célul.
Mottónk: Együtt a virágosabb, zöldebb Taksonyért!

 
 

Karitász
A 2002 februárjában megalakult csoportunk jelenleg 5 fővel működik.
Jelmondatunk: „Segíts, hogy segíthessünk!”
Feladataink közé tartozik a községünkben élő, segítségre szoruló családok támogatása.
Fogadóóra: péntek 17.30-19.0017.30-19.00 Plébánia
Vezetőnk: Rigóné Proksa Marianna Tel: 06-30/473-8804
Gazdasági intéző: Stark Renáta

 
 

Mozgáskorlátozottak Közép-magyarországi Regionális Egyesületének Taksonyi Szervezete
2335 Taksony, Dózsa Gy. u. 21.
Lakatos Györgyné 06-30/519-4571

Szervezetünk 2003 januárja óta működik önállóan. Félfogadásunkhoz – már évek óta – a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár biztosítja a helyiséget, ahol minden hónap 2. és 4. keddjén várjuk sorstársainkat. Tájékoztatjuk őket a ránk vonatkozó jogszabályokról, törvényekről, lehetőségekről. Szabadidős tevékenységként kirándulunk, gyógyfürdőbe járunk, társ-szervezetek rendezvényein veszünk részt, ill. mi magunk is rendezünk ilyeneket. A parasport-, az esélyegyenlőségi- valamint az empátianapok alkalmával megismerhetnek bennünket, mindennapjainkat, világunkat. Ilyenkor talán jobban odafigyelnek egymásra, egymás elfogadására az emberek.

  
 

Taksonyi Dunamenti Fiatal Svábok Egyesülete 
2335 Taksony, Fő út 89.
Schäffer Ildikó 06-30/655-7782
Winkler Andrea 06-30/255-3837
www.takstanz.atw.hu

A Taksonyi Dunamenti Fiatal Svábok Egyesülete 1992-ben alakult, mellyel az alapítók lefektették a mai „taksonyi táncosélet” alapjait.
2006-ban csatlakoztak a községben működő gyermek- és ifjúsági tánccsoportok, mára már 9 tánccsoport tartozik az egyesülethez, tagjaik az óvodás korosztálytól egészen az egyetemistákig. Táncosaink aktív résztvevői Taksony község minden rendezvényének, legyen az önkormányzati, egyházi, vagy civil esemény.
Az egyesület fő célja a taksonyi hagyományok ápolása és megőrzése mellett megszerettetni a gyermekekkel a táncot és a zenét, valamint megismertetni velük a közösséghez tartozás élményét.
Az egyesület elnöke Schäffer Ildikó, művészeti vezetői: Galambosné Schuszter Anna, Schäffer Ildikó, Varga Rita, Winkler Andrea. 

 
 

Taksonyi Kórusok Egyesülete
Verein der Takser Chöre
2335 Taksony, Hősök tere 8/c
Kreisz Ferenc
06-24/477-258
06-30/233-4559

A gazdag taksonyi kórushagyományok folytatásaként alakult újjá a férfikórus. 1968-ban 23 fiatalember tett hitet éneklési szándéka mellett és jelentkezett a kórus tagjai közé. 1971-ben alakult meg a Taksonyi Német Nemzetiségi Asszonykórus, majd 1995-ben a Taksonyi Vegyes Dalkör – Takser Gemischter Gesangkreis.
Működésünk során végigjártuk a kórusminősítések valamennyi fokát: jelenleg dicséretes aranyminősítéssel rendelkezünk.
Repertoárunkon népdalfeldolgozások, világi és egyházi művek, operarészletek szerepelnek, de műsorainkban hangsúlyos szerepet kap a magyarországi német dalkincs.
Magyarország számos településén szerepelt a kórus, de eljutott Németországba, Szlovákiába és vendége volt ausztriai kórusoknak is.
A kórus alapító karnagya Kreisz Ferenc.

 
 

Taksonyi Lokálpatrióta Egyesület
2335 Taksony, Fő út 58.
Kreisz János
06-30/592-6828
E-mail: hanzi@pr.hu

A Taksonyi Lokálpatrióta Egyesület 2006 májusában alakult. Szerintünk a lokálpatrióta olyan ember, aki nemcsak aludni jár a lakóhelyére, hanem akinek fontos az is, hogy mi történik a kerítésen túl. A lokálpatrióta részt kíván venni a falu közösségi életében, és hiszi, hogy tetteivel, példamutatásával javítani tud a falu közhangulatán, megítélésén. A lokálpatrióta egyszerűen csak taksonyi, akinek Taksony az otthonát jelenti.
Egyesületünk életébe betekintést nyerhetnek a www.taks.hu internetes oldalon, ahol szívesen várjuk az önök hozzászólásait is.

 
 

Taksonyi Motorosok Egyesülete
Kálóczi Imre elnök
06-30/992-1514
www.taksonyimotorosok.hu

Egyesületünk tagjai Taksonyból indulnak el és ide is térnek haza minden rövidebb, vagy hosszabb motoros útjuk után. Az elszaladt évek, mint csodás élmények és a motoron megtett kilométerek sokasodnak és gyűlnek emlékeinkben.  Kompániánkat össze fogja a barátság és a tisztelet mellett az a kohézió, mely tetteinkben is megnyilvánul. Már lassan 8 éve fogjuk meg egymás vállát és összeműködve vagyunk létre hozói eseményeknek, rendezvényeknek és aktív tagjai ennek a településnek. A nyár öröme motoron érkezik meg és befordulva a kanyarba, a sokadik Motoros Majálisunkon találja magát minden évben, látogatókat és nagyszerű koncerteket húzva magával. Két évenként a diákság apraja-nagyja közlekedési szabályokból kap jókora leckét tőlünk, melyhez a helyi szervezetek is aktívan csatlakoznak. Novemberben a ködbe burkolózva zártkörű vacsoracsatát rendezünk, kieresztjük a maradék gőzt, de az Adventi Vásáron csillogó, tiszta poharakkal teli asztalkával várjuk a széles tömegeket, hogy vidámságot csenjünk mindenki szemébe, tüzet a mi tüzünkből a szívekbe.  
  2008-ban alakult kompániánk minden hónap első hétfőjére szervezi meg rendszeresen az összetartást. Közgyűléseink során remek hangulatban, falatozás, poharazgatás közben váltunk szót és cserélünk tapasztalatot egymással. Megérkezünk egymáshoz és „új utakra” indulunk. Igaz barátsággal támogatjuk egymást a nehéz helyzetekben, melyre már sajnos alkalmat is adott a sors.  Körünkbe tartozni felelősség, de egyszersmind áldás. Taksonyi Motorosnak lenni jó! – Nagyon jó!

Minden út haza vezet minket: Taksonyba!

 

Taksony Polgárőr Egyesület
2335 Taksony Baross tér 7. 
Levelezési cím: 2335 Taksony, Béke u. 29.
Derzsi Lajos elnök
Tel: 06-20/9468-225
E-mail: polgaror@taksony.hu

Az egyesület 1999-ben alakult. Hivatalosan bejegyzett nonprofit szervezet. Önkormányzati és lakossági támogatásból és pályázatok útján megnyert pénzből tartjuk fenn magunkat. Az egyesület létszáma 70-80 személy. Az egyesület minden Taksony érdekeltségű személyt szívesen lát tagjai között.
Az egyesület célja: együttműködés a bűnmegelőzés, a közrend és közbiztonság, valamint a környezetvédelemmel kapcsolatos feladatok végrehajtása, ennek elősegítése érdekében a lakossággal, az Önkormányzattal, valamint a rendészeti szervekkel. A bizalom és együttműködés erősítése e szervekkel.
A Szomszédok Egymásért Mozgalom népszerűsítése, a közbiztonság erősítése, útján a lakosság biztonságérzetének növelése, nyugalmának biztosítása Azt szeretnénk elérni, hogy Taksonyban jó legyen a közbiztonság, Taksony legyen a nyugalom szigete.

 

Mozgással az egészségért klub

Turi-Murguly Anita
E-mail: newstyle@citromail.hu

Immár tíz éve működő klub legfontosabb célkitűzése a MOZGÁS örömének eljuttatása a családokhoz. Különféle mozgásformákkal igyekszünk színesíteni a gyermekek és felnőttek mindennapjait, mint pl.: balett, modern tánc, táncterápia, afro new style és samba újragondolásával. Legújabb törekvésünk, hogy a kisgyermekes családokat is összekovácsoljuk a közös játszótéri összejöveteleinken. Meggyőződésünk, hogy a mozgás közösségkovácsoló ereje segít a mindennapokban. Mottónk: „A mozgás öröm, és ha azt közösen csináljuk, élménnyé válik. „

Vidám Nők Klubja

Fejesné Andristyák Ramóna
Tel: 06-20/448-5421
E-mail: vidamnokklubja@gmail.com
 
A Vidám Nők Klubja 2011 februárjától tevékenykedik Taksonyban.
Mottónk: "Együtt derűs szívvel a közösségért és önmagunkért!" Ennek szellemében szervezünk színes, tartalmas, vidám programokat, mint pl. Családi Piknik, Nőnapi Est. Szívesen segítünk a többi civil szervezetnek, részt veszünk a falu rendezvényein. Látogassanak el honlapunkra, ahol bővebb betekintést nyerhet tevékenységünkbe.
www.vidamnokklubja.webnode.hu


You'll need Skype CreditFree via Skype

Friss hírek
2015-05-01
Jogszabályi előírásnak eleget téve megkezdődött a településrendezési eszközök felülvizsgálata.


2014-07-23

Az új rendszer lényege, hogy ezentúl két kukába kell gyűjteni a hulladékot: a régi kukába a háztartási, biológiai lebomló hulladékot, a sárga fedelű kukába pedig a csomagolási hulladékot (műanyag, papír, összelapított Tetra-pack italos doboz, porcelán).


2014-02-03

Magyar Kémény Kft. tájékoztatása itt olvasható


2013-05-27

BUSPED Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. fellebbezése ügyében az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség által hozott 14/05201-20/2012. számú másodfokú döntése.

 


Események
© 2007. Taksony Önkormányzat. Minden jog fenntartva. Powered by Imaginative.