Sünivár BölcsődePrint This Page
Bölcsőde
 

„A gyermek védtelen kis teremtmény, akinek gondját viseljük, e gondoskodásért cserébe, nap mint nap mindazzal a szeretettel halmoz el minket, amit mástól nem kapunk meg.”

Intézményünkről:

Sok szeretettel köszöntjük az intézményünk iránt érdeklődőket!

Várjuk mindazon érdeklődők jelentkezését, akik derűs, családias, nyugodt környezetben szeretnék látni, felcseperedni gyermeküket.

Elérhetőségeink:

Taksony Bölcsőde Alapítvány

Sünivár Bölcsőde
2335. Taksony, Fő út 83.
Telefon/fax: 06-24-478-055
E-mail: bolcsode@taksony.hu
Bölcsődevezető: Mojzes Zsuzsanna

A bölcsőde nyitva tartása:

Hétfőtől - péntekig 7-17 óráig
Szombaton, vasárnap és ünnepnapokon zárva tartunk.

 

Bölcsődei felvételről tájékoztatás
önkormányzati támogatással

 

Örömmel értesítjük a  leendő bölcsisek szüleit, hogy a Taksony Bölcsőde Alapítvány által fenntartott Sünivár Bölcsőde meghirdeti a bölcsődei felvételt.

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a helyi önkormányzat módosította a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló önkormányzati rendeletét annak érdekében, hogy az arra rászoruló családok az alapítványi bölcsődét önkormányzati támogatással igénybe vehessék. 

A rendelet módosítása szerint a bölcsődei igénybevételre irányuló kérelmet első körben 2013. február 15-ig - tárgyév március 1. napjától augusztus 31-ig történő felvételhez - a taksonyi Sünivár bölcsőde vezetőjéhez kell benyújtani.

Akik a kisgyermek felvételét a következő nevelési évre – 2013. szeptember 1-től – kérik azon szülők tárgyév április 30. napjáig nyújthatják be kérelmüket a bölcsőde vezetőjénél.

A benyújtott kérelmek elbírálásáról és a támogatás megítéléséről az Önkormányzat, mint támogató dönt.
Támogatásra az a család számíthat, akinek a gyermeke betöltötte a 12 hónapos kort, ahol mindkét szülő dolgozik, vagy a nappali oktatás munkarendje szerint, illetve felsőoktatási intézmény nappali tagozatán folytat tanulmányokat, és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre nem jogosultak:

1)    A támogatás az intézményi térítési díj, az alapítványi térítési díj és az étkezési térítési díj 100 %-ára kiterjed, ha az egyedülálló szülő vagy a család egy főre jutó jövedelme a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 200 %-át nem haladja meg. (57. 000 Ft.)

2)    A támogatás az alapítványi térítési díj 100 %-ára terjed ki:

  • ha a család egy főre jutó jövedelme a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 200 %-a felett van, de 300 %-át nem haladja meg, (57 000 Ft - 85 500 Ft. között)
  • ha a család tartósan beteg gyermeket, illetve három vagy annál több gyermeket nevel és az egy főre jutó jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 200 %-a felett van, de a 350 %-át nem haladja meg. (57 000 Ft - 99 750 Ft. között)

A kérelmek elbírálásánál előnyt élvez az a kérelmező, aki három vagy több gyermeket nevel.

Támogatói kérelemhez a nyomtatványt a bölcsődében személyesen kérhetnek munkanapokon 8-12-óráig.
Érdeklődni a 24/478-055 telefonszámon a bölcsőde vezetőjénél lehet.

 

Friss hírek
2015-05-01
Jogszabályi előírásnak eleget téve megkezdődött a településrendezési eszközök felülvizsgálata.


2014-07-23

Az új rendszer lényege, hogy ezentúl két kukába kell gyűjteni a hulladékot: a régi kukába a háztartási, biológiai lebomló hulladékot, a sárga fedelű kukába pedig a csomagolási hulladékot (műanyag, papír, összelapított Tetra-pack italos doboz, porcelán).


2014-02-03

Magyar Kémény Kft. tájékoztatása itt olvasható


2013-05-27

BUSPED Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. fellebbezése ügyében az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség által hozott 14/05201-20/2012. számú másodfokú döntése.

 


Események
© 2007. Taksony Önkormányzat. Minden jog fenntartva. Powered by Imaginative.